Istenségek: JÉZUS KRISZTUS

JÉZUS KRISZTUS

Kali, vagy Kalika az erő, a megerősítés, a shakti istennője, Durga egy vad, harcos megtestesülése. A neve a kala, azaz fekete, idő, halál szóból származik.

Názáreti Jézus, más néven Jézus Krisztus, vagy egyszerűen csak Jézus (Betlehem, i. e. 6/4 körül – Jeruzsálem, Kr. u. 29/33 körül), a kereszténység központi személye. Keresztény irodalomban említik a próféta, az úr, az ember fia, az Isten báránya, a zsidók királya, a Pantokrátor, a messiás, az üdvözítő és a megváltó megnevezéssel is. Mária fia, József fia, keresztény értelmezés szerint nevelt fia.

A legtöbb keresztény felekezet Isten megtestesült fiaként tiszteli őt, aki az evangéliumok szerint feltámadt a halálból, miután keresztre feszítették, meghalt és eltemették.

Jézus saját magáról a következőket mondta:
„ Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.”

Jézus az Újszövetség és a kereszténység központi személye. A többségi keresztény tanítás szerint – az Atyaisten és a Szentlélek mellett – a Szentháromság egyik személye: Isten fia, aki emberré lett, természetfeletti csodákat tett, tanított, keresztre feszítették, meghalt, sírba helyezték, de a halálát követő harmadik napon feltámadt.

A Biblia és a keresztény hagyomány szerint azért jött, hogy megmentse a világot, azaz a bűneiből megváltsa és megszabadítsa az egész emberiséget. Az üdvtörténeti teológiában Isten elküldte gyermekét – Isten Fiát -, és feláldozta az emberiség bűneiért megváltásképp. Isten megdicsőítette Krisztust a feltámadással, ami azt jelenti az embereknek, hogy a halál nem uralkodhat rajtuk korlátlanul, az örök élet lehetősége kinyílt számukra: „Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (Jn.11:25-26). Ez a keresztény örömhír, ami az evangéliumok végső mondanivalójának alapja.
Felhasznált források: https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus

JÉZUS KRISZTUS

Javasolt mantra:

Információ a mantráról:
Jézushoz nincs kifejezett mantra vagy imádság. Tetszés szerint imádkozhatsz hozzá.

Kérd tőle az előző életbeli karmád megtisztítását, kérd, hogy vigyen el tőled mindent, amire már nincs szükséged és kész vagy elengedni. Ezek helyére pedig hozza el mindazt, amire szükséged van és kész vagy befogadni.